GDPR & Storno podmínky | Penzion Lůkách

 

GDPR

 

VOP & STORNO PODMÍNKY

 
 

Informace o zpracování osobních údajů ubytovaných hostů Penzionu Na Lůkách

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „GDPR“)

Správcem osobních údajů je: 
Jana Čechová, IČ 61720569, DIČ: CZ7556264177 se sídlem Lukov, K Bezedníku 296,Lukov, provozovna – Horní Bečva ev.č. 0296, Horní Bečva, 756 57 - zastoupena: jana Čechová, jednatel - +420 739 315 960 / +420 602 525 852, p
enzionek@centrum.cz

Právní důvody pro zpracování osobních údajů:

 • splnění smlouvy o ubytování a provedení opatření přijatých před jejím uzavřením,
 • ochrana oprávněných zájmů správce pro případ určení, výkonu nebo obhajoby jeho právních nároků v případném soudním, trestním či správním řízení,
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů v případě krajní nouze a
 • plnění právních povinností správce údajů.

Ubytovatel je oprávněn i bez souhlasu ubytovaného jako subjektu údajů zpracovat jeho osobní údaje, které nezbytně potřebuje ke komunikaci s ubytovaným a pro uzavření a plnění smlouvy, a to již v případě poptávky, kdy ke komunikaci s ubytovaným nebo objednatelem ubytovatel potřebuje údaje jako je např. jméno a příjmení, datum narození a adresa pobytu, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Správce jako ubytovatel má dále oprávněný zájem provádět přímý marketing v podobě zasílání obchodních sdělení. Ubytovatel je povinen umožnit subjektu údajů se kdykoliv se z odběru e-mailových obchodních sdělení odhlásit.

Podle § 3 zákona o místních poplatcích je správce jako ubytovatel povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl, včetně důvodu, pro které nebyl vybrán poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Podle § 100 a násl. zákona o pobytu cizinců na území ČR je správce jako ubytovatel vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole. Do domovní knihy se zapisují osobní údaje zahraničních hostů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, číslo víza, pokud je uvedeno v cestovním dokladu, počátek a konec ubytování, účel pobytu, adresu trvalého bydliště v zahraničí, adresu pobytu v ČR, pokud ji cizinec má a podpis na předepsaném přihlašovacím tiskopisu A6 ŘSCP č. 4/2015. Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Osobní údaje správce získává od objednatele ubytování nebo od ubytovaných a jejich zákonných zástupců. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy o ubytování a plnění zákonných povinností správce a bez jejich poskytnutí není možné poskytnout ubytovací službu. Osobní údaje budou u správce uloženy pod dobu trvání právního důvodu pro jejich zpracování, nestanoví-li zákon lhůtu delší.

Ubytovaný jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem, má právo požadovat jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz (s výjimkou výše zmíněných právních zákonných důvodů a lhůt pro výmaz), popř. má právo vznést námitku proti zpracování. Domnívá-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se ubytovaný jako subjekt údajů obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tento dokument je účinný od 25. května 2018.
Plné znění>> https://www.gdpr.cz/gdpr/kompletni-zneni-gdpr/

 

Všeobecné  a storno  podmínky Penzionu Na Lůkách

Objednat pobyt v zařízení PENZION NA LŮKÁCH lze telefonicky,pomocí rezervačního sytému nebo emailem. Objednávka pobytu je přijata telefonicky nebo písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany zařízení PENZION NA LŮKÁCH, případně potvrzením z rezervačního systému poskytovatele třetích stran.

Individuální klienti:

zálohová faktura
hotovost při příjezdu na recepci
kreditní karta
garance platební kartou – v případě, že host nedojede se strhává poplatek v ceně první noci z objednaného pobytu

Při závazné objednávce ubytování je hostům zasílána zálohová faktura ve výši 30% z celkové ceny pobytu nebo 500 Kč/osoba.
Při on-line rezervaci se zálohy řídí nastavením systému.

Firemní akce, svatby, skupiny:

zálohová faktura ve výši 50% z celkové ceny ubytování musí být uhrazena nejpozději do 30 dní před počátkem akce, pokud není stanoveno jinak

Způsob platby: 

Bankovním převodem:
Firma: Jana Čechová, IČ 61720569, 
DIČ: CZ7556264177 ,se sídlem Lukov, K Bezedníku 296,Lukov
Adresa provozovny: Horní Bečva ev.č. 0296, Horní Bečva, 756 57, Zlínský kraj, Česko
Banka: Airbank
Číslo účtu: 1029344012/3030

Storno podmínky:

Individuální klienti
. V případě, že host nedojede, či storna z důvodu neodvratitelných událostí Vám storno poplatek nebude účtován.

 • Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ze strany klienta.
 • Individuální hosté - V případě, že host nemůže nastoupit k ubytování dle sjednané rezervace, zaplacená záloha mu bude vrácena s ohledem na následující podmínky:
  • Při zrušení pobytu více jak 61 dnů před datem nástupu je účtován manipulační poplatek ve výši 10% zaplacené zálohy.
  • Při zrušení pobytu od 60 - 22 dnů před datem nástupu je účtován storno poplatek ve výši 20% zaplacené zálohy.
  • Při zrušení pobytu od 21 - 15 dnů před datem nástupu je účtována částka ve výši 50% ze zaplacené zálohy.
  • Při zrušení pobytu od 14 - 7 dnů před datem nástupu je účtována částka ve výši 70% ze zaplacené zálohy.
  • Při zrušení pobytu méně než 7 dní před datem nástupu je účtována částka 100 % zaplacené zálohy

Storno poplatky se mohou účtovat i při částečném nevyužití objednané ubytovací kapacity nebo objednaných služeb.
Tyto podmínky jsou smluvní a lze je ve zvláštních případech upravit další smlouvou.

  
Česky
Rezervovat
Ochrana soukromí a nastavení
Abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu, používáme soubory cookie. Informace o vaší práci s webem také sdílíme s našimi partnery pro sociální média, inzerci a zpracování analýzy, a to v souladu s dokumentem Zásady zpracování osobních údajů. V části „Nastavení souborů cookie“ můžete upravit své preference. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.